top of page

Команда

Над проектом працює чудова команда ентузіастів з різних куточків України - Київа, Дніпра, Запоріжжя, Кам'янського. Така географія ажніяк не заважає нам працювати і креативити.

Moon_1.png

Творча команда

Евгенія Ленда
Продюсерка, головна 3D дизайнерка та аніматорка
Кіра Макогон
Продюсерка, cценаристка та режисерка, керівниця комунікаційного напряму
Ната Захарчук
Концепт-художниця та іллюстраторка
Олена Кисилиця
Ілюстраторка та художниця текстур
Анна Папушнікова
Ілюстраторка та художниця текстур
Катерина Река
3D-дизайнерка
Ірина Сілецька
3D-дизайнерка
Вікторія Лимаєва
Композиторка та музикантка
Олександр Горбік
Композитор та музикант
Геннадій Клюєвський
Звукорежисер
Анастасія Паламарчук
Адміністраторка
Тамара Вихрестюк
Консультантка з астрономії
Володимир Кажанов
Технічний консультант
Юрій Гапон
Консультант
Володимир Литвиненко
Літературний редактор (сценарій)
Марія Подволоцька
Перекладачка (сценарій)
Yevheniia Lenda
Producer, Lead CG artist & animator
Kira Makohon
Producer, Screenwriter and Director
Nata Zakharchuk
2D-artist
Helena Kysylytsia
2D-artist
Anna Papushnikiva
2D-artist
Kateryna Reka
3D-artist
Iryna Siletska
3D-artist
Victoria Limaeva
Composer
Oleksandr Gorbyk
Composer
Hennadii Kliuievskyi
Sound engineer & sound designer
Anastasiia Palamarchuk
Production assistant
Tamara Vikhrestyuk
Astronomy consultant
Volodymyr Kazhanov
Technical consultant
Yuriy Gapon
Сonsultant
Volodymyr Lytvynenko
Literary editor (script)
Maria Podvolotska
Translator (script)

У ролях:

Українська версія

ЛЕО / Капітан  - Іван Чебан

Зоряна - Яна Міносян

Англійська версія

 

ЛЕО / Капітан - Ларрі Мауро

Спеціальна подяка

ГС “Союз планетаріїв України”

Харківському планетарію

Херсонському планетарію (й особисто Юлії Шибаєвій)

Дмитру та Дениу Шостаку

Оксані та Бориу Степченко

Глібу та Ігорю Ленді

Олександру та Наталії Макогон

Ростиславу Матвієнко

Олександрі Ройлян

Горбаньову Юрію

Мішеніній Тамарі

bottom of page